Stowarzyszenie realizuje szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególnie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin i najbliższego środowiska, z miasta Tarnobrzega i okolic. W nasze działania angażujemy wolontariuszy, dzieci i młodzież niepełnosprawną i ich najbliższe otoczenie oraz lokalną społeczność, władze samorządowe, ludzi kultury, biznesu, nauczycieli.

        Działamy systematycznie dostosowując działania do potrzeb odbiorców, realizujemy wsparcie psychologiczne, prawne, prowadzimy szkolenia, warsztaty dla rodziców, terapeutów, dzieci i młodzieży, organizujemy spotkania i wyjazdy integracyjne, rekreacyjne, terapeutyczne, imprezy sportowe, kulturalne, akcje charytatywne, kiermasze, zbiórki, piszemy i realizujemy projekty, zadania zlecone przez Urząd Miasta. Aktualnie uzyskaliśmy dotacje w zakresie realizacji zadania publicznego „PoMOC w kontaktach społecznych”, „Wspieramy Rodzinę” oraz „Organizacja XX Jubileuszowego Mityngu w Tenisie Stołowym Olimpiad Specjalnych” w roku 2021r. Od 14 lat organizujemy akcję charytatywną „Choinka Życzeń” w ramach której odbywa się kwesta Sianka Bożonarodzeniowego, licytacja Drzewka „Choinki Życzeń” na antenie radia Leliwa, Koncert Kolęd, Bal Charytatywny. W ramach akcji zapraszamy naszych podopiecznych na spotkanie z Gwiazdą – os. znaną, do tej pory gościliśmy następujących artystów: Bracia Golcowie, W. Paszt, Andrzej Piaseczny, M.Ziółko, S. Szmal, K. Nowakowska, A. Szwed, A.Wyszkoni, D. Kuźniak, zespół Pectus, M. Szcześniak. W minionym roku Gwiazdą koncertu z dn. 18.12.2020 roku, była Katarzyna Cerekwicka. Ze względu na Pandemię wydarzenie zorganizowaliśmy w formie on – line. Podczas akcji pozyskujemy środki na zakup sprzętu rehabilitacyjno- terapeutycznego, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz integracyjnych dla dzieci i rodziców i co ważne umożliwiamy naszym podopiecznym bezpośredni udział w wyd. kulturalnym, spotkaniu z osobą znaną, artystą, gwiazdą. Przeprowadziliśmy kilkanaście projektów finansowanych z różnych źródeł m.in. Wspieramy Rodzinę, Wczesna Interwencja Szansą Rozwoju Małego Dziecka(EFS), Świat Oczami Naszych Dzieci (FiO), Razem Uczyć, Podkarpacki Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych, Mityng w Trójboju Siłowym, Zawody w Tenisie Stołowym. Wspieramy Zespół Szkół Specjalnych. Corocznie realizujemy zadania w ramach dotacji Prezydenta M. Tarnobrzega prowadząc punkt konsultacyjny oraz grupę wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W 2019r zostaliśmy beneficjentami projektu Fundacji Radia ZET Trzymajmy się lokalnie. W naszych planach jest utworzenie ośrodka dla młodzieży niepełnosprawnej nakierowanego na rozwijanie samodzielności, samoobsługi, umiejętności społecznych, aktywizację zawodową.


SPRAWOZDANIA

—————————————————————–

—————————————————————

NUMER KONTA STOWARZYSZENIA: 64 1600 1462 1837 6926 1000 0001

Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na wsparcie podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych

—————————————-

ZNAJDŹ NAS NA